Li verbe, tout en coulour , soun presenta souto uno formo forço atraiènto.

Dounon l'envejo de legi e d'aprendre. 

Osco Roulando !

Un pau de counjuguesoun pèr Roulando Falleri